הלילה הגדול של נטע בלעדי מאחורי הקלעים של האירויזיון Netta Toy Israel